Stéphane D'HOLLANDER, Notaris te Herenthout

 

Stéphane D'HOLLANDER

Notaris te Herenthout

De notariële instellingen

Jaarlijks stappen 2,5 miljoen burgers naar een notariskantoor op een sleutelmomenten in hun privé- en beroepsleven.

Zij krijgen er onafhankelijk advies op maat, dat hen in staat stelt in alle vertrouwen cruciale projecten in hun leven te verwezenlijken: een huwelijk of een echtscheiding, de aankoop of verkoop van een eigendom, de oprichting van een onderneming, een schenking of een nalatenschap.

 

 

Federatie van het Notariaat

Fednot ondersteunt de notariskantoren met juridische adviezen, het beheer van het kantoor, IT-oplossingen, opleidingen en informatie voor het grote publiek.
Meer info, o.a. over het online vastgoedplatform Biddit en de gratis digitale kluis IZIMI, op www.fednot.be.

 

Nationale Kamer van notarissen

De Nationale Kamer van notarissen is het wettelijk reglementerend en vertegenwoordigend orgaan van het notariaat. Als openbare instelling staat ze ten dienste van het openbaar belang. Door haar reglementen zorgt ze voor een deontologische en eenvormige uitoefening van het beroep. Haar adviezen en vademecums zijneen leidraad voor alle betrokkenen.
Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie en de interne controle om de burger te beschermen... Zo waakt de Nationale Kamer samen met de Notariële Zekerheid over de financiële integriteit van de notariskantoren.
De Algemene Vergadering van de Nationale Kamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 11 provinciale genootschappen van notarissen.

Meer informatie over wat de Nationale Kamer doet en welke reglementeringen er van toepassing zijn op notarissen? Klik hier

 

De provinciale kamers en genootschappen

Alle notarissen zijn lid van een provinciaal genootschap. De provinciale kamers vertegenwoordigen het genootschap en hebben hoofdzakelijk een deontologische en tuchtrechtelijke opdracht.

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .